NIEUWS BERICHT

Komt allen naar de Algemene Ledenvergadering!

Categorie: nieuws categorie
Datum: 06-04-2018

Datum: dinsdag 17 april 2018, aanvang: 20.11 uur,

locatie: NH Hotel, IJsselmeerweg te Naarden.

 

A G E N D A :

 

1. Opening.

 

2. Ingekomen stukken.

 

3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 11 april 2017.

(Dit verslag ligt ter inzage voorafgaand aan de jaarvergadering.)

 

4. Jaarverslag van de secretaris.

 

5. Jaarverslag van de penningmeester

(dit verslag is op verzoek op te vragen bij de penningmeester).

 

6. Verslag van de kascommissie.

 

7. Verkiezing leden en reservelid van de kascommissie.

 

8. Pauze van ca. 11 minuten.

 

9. Vaststelling van het seizoenprogramma 2018-2019.

 

10. Vaststellen contributie seizoen 2018-2019.

 

11. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018-2019.

 

12. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend als bestuurslid, volgens het schema of op eigen initiatief zijn:

 

Paul Hartong (voorzitter) en Ron Out (aanvullend bestuurslid). Paul Hartong en Ron Out stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 11 dagen schriftelijk melden bij de secretaris (schriftelijke melding voorzien van 11 handtekeningen van verschillende leden van C.V. de Vestingnarren).

 

13. Rondvraag.

 

14. Sluiting.

 

 

Je hoeft je niet aan te melden. Tot 17 april!