WAT BETEKENT CARNAVAL VOOR DE NAARDENSE GEMEENSCHAP?
Iedere keer weer een nieuw carnavalsseizoen. Een nieuw geluid, een nieuwe Prins, en nieuwe gezichten. De Vestingnarren presenteren zich. De Vestingnar op onze voorpagina van het jaarlijks uitgegeven carnavalsblad “De Vesting Nar”, staat te popelen om het feest der dwazen in te zetten. De Naardense carnavalsshow gaat van start. Sinds 1971 wordt de navolgende carnavaleuze gehanteerd. Prent het in uw hoofd en laat het luid weerklinken:

“In Naardens oude Veste is carnaval het beste”

Nee, De Vestingnarren zijn geen nieuwlichters meer. Carnaval Naarden is een begrip geworden. Voor de Vesting en ver daarbuiten.
Tussen twee haakjes, weet u eigenlijk wel hoe we aan de naam “Carnaval” gekomen zijn? Wel, dat zat zo! In de middeleeuwen bestond de maaltijd in hoofdzaak uit vleesspijzen. U kent de films wel met de wildbraad verslindende ridders, burgers en buitenlui Wanneer nu het 4-daagse vasten, dat aan het Paasfeest voorafging, in aantocht was, begon de kerk haar vastenpredikaties “Carnem levare”. “Berg het vlees als spijs nu maar eens 40 dagen op”. Drie dagen lang namen de beminde gelovigen het er nog eens goed van. Ze verwerkten niet alleen grote hoeveelheden vlees om een flinke reserve op te bouwen voor de magere weken, maar er vloeide ook overvloedig wijn. En dat is nog wat anders dan Heineken. De gevolgen bleven niet uit. Het “Vlees-opbergfeest”, of het “Carnevale”, werd een jolige aangelegenheid. De kerk fronste haar wenkbrauwen over zoveel uitspattingen en propbeerde tevergeefs deze uitwassen in te dammen. Maar wat wilt u? Vlees en wijn gaven dolle gein. Trouwens, het vasten in deze vorm bestaat allang niet meer. De hele vastenverlichting kwam op een zacht pitje te staan. Maar……het carnaval bleef bestaan en niet alleen voor katholieken. Voor vele landen werd carnaval een belangrijk, jaarlijks weerkerend, volksgebruik. Hoe dat kwam? Wel, het lijkt me dat het carnavalsfeest lichter verteerbaar was, dan hetgeen er vroeger op volgde. 

En zo heeft ook de Vesting Naarden zijn carnaval, zijn Prins en zijn Raad van Elf, zijn narren en narrinnekes, zijn feestvierende burgerij. Nu al voor de zoveelste keer. En ieder insider weet, wat er in deze jaren is gegroeid na het schoorvoetend begin. Een woord van dank en erkenning aan de organisatoren, de initiatiefnemers en de werkers achter de schermen is hier beslist niet als gemeenplaats bedoeld.

In het landelijk carnavalsboek “Alaaf”, geschreven door drs. Theo Fransen & Gerrit Gommans, uitgegeven door het Spectrum Utrecht/Antwerpen, is onder de provincie Noord-Holland opgenomen: “Naarden-Wallegat”.
“Tot de toonaangevers behoren in Het Gooi zeer zeker De Vestingnarren, opgericht in 1966. Drie dagen in het jaar herdopen ze Naarden in Wallegat (vanwege de stadswallen). Wat begon met drie wagens, die samen een soort van begrafenisstoet vormden, is sindsdien gegroeid naar een respectabele optocht van enkele kilometers. En pal na die zaterdagse optocht is er thans een prima traditie: de Raad van Elf reinigt ’s zondag s het stadhuis. Zo goed is de relatie met de gemeente intussen! Men wil de gemeente niet met de rommel laten zitten. Verder is het vast pandoer dat de Prins, Ravel heet. De Carnavalsvereniging De Vestingnarren tel zo’n 500 leden en houdt enkele weken voor carnaval een playbackcompetitie”.
 

Dat in de gemeente Naarden het carnavalsgebeuren is gaan leven is een duidelijke zaak, gezien de navolgende feiten: 

 

  • De zeer goede verstandhouding met het gemeentebestuur;
  • De geweldige opkomst om onze jaarlijkse carnavalsoptocht te kunnen gadeslaan;
  • De deelname aan onze optocht van buiten Naarden;
  • Dat ons carnavalsblad steeds dikker wordt, mede dank zij onze adverteerders;
  • Dat onze Pronkzittingen allen ruimschoots voor de aanvang waren uitverkocht.

Een ieder die de sfeer van Naardens Carnaval nog nooit heeft geproefd, kunnen wij een kennismaking van harte aanbevelen. U zult er beslist geen spijt van hebben. U bent van harte welkom in Naardens Carnavals- en Narrenstad. U zult de smaak gauw te pakken krijgen. Reeds heeft u kunnen lezen het seizoenprogramma door de jaren heen met toelichting. Tijdens het carnaval staat Naarden op zijn kop, ingeluid door een carnavalsoptocht en de plechtige sleuteloverdracht aan de Prins. Dan begint het feest pas goed. Drie dagen carnaval in de meest ruime betekenis van het woord. De Prins met zijn Raad van Elf, de narren en narrinnekes Groot en Klein zijn druk in de weer om er een origineel en geinig feest van te maken.