Geschiedenis

“In Naardens oude Veste is carnaval het beste”

Ontstaan van de vereniging 
Voordat C.V. De Vestingnarren bestond, werden in de winterperiode door het danscomité K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) dansavonden georganiseerd, waaronder ook het carnaval met o.a. Prins Swieber I (Cor Wiegmans). Dit carnaval bestond uit twee avonden samen met de hofkapel van de Prins: “De Fuikenlichters” en leutkapel “De Urkerbotboeren” was het feest compleet. Voor de best gekostumeerde werden er prijzen beschikbaar gesteld. De jury bestond uit de heren Kelderman en Seegers tezamen met de dames Hartong en Seegers. Na afloop van dit carnaval vond Hans Kelderman het tijd om een echte carnavalsvereniging op te richten. Vanaf dat moment hebben Hans Kelderman, An Hartong (moeder van Paul Hartong) en Rob Pronk een start gemaakt met de oprichting van carnavalsvereniging “De Vestingnarren”.

Leden
Hans Kelderman en Rob Pronk maakten een lijst met de echte feestneuzen van de gemeente en gingen vervolgens met het volksbusje potentiële leden benaderen om hen uit te nodigen. De geboorte van de vereniging vond plaats op 11 november 1966. Van de benaderde potentiële feestneuzen waren maar liefst 66 mensen naar “De Vestingkuil”, ook bekend als het gebouw Concordia in de Turfpoortstraat gekomen.  Vol aandacht werd er naar Koen Wiggers geluisterd, die vertelde over het hoe en waarom van carnaval. De festiviteiten verhuisde gedurende het bestaan naar het jachthavengebouwin Naarden en tegenwoordig zit de vereniging in het gebouw van Muziekvendel Nardinc.

 

 

Het eerste prinsenbal
Zoals beschreven in het krantenartikel van 1966 werd er voorafgaand aan het prinsenbal tezamen met de potentiële Raad van Elf een bezoek gebracht aan de Rodahal in Kerkrade. Hier werd een groots Gala Carnavalsfeest gehouden waar de ideeën ontstonden voor de bühne, een buuttereednerton, de buuttemars, een eigen carnavalslied en kleding voor de Raad van Elf, namelijk het rokkostuum dat tegenwoordig nog altijd als ceremoniële kleding wordt gedragen met een sjerp in de kleuren geel-zwart en een steek in de kleuren blauw-wit met goud geborduurd.

Op 7 januari 1967 werd het eerste Prinsenbal gehouden. Het was een groot succes mede dankzij de inspiratie en adviezen uit Kerkrade. In enkele weken werd gebouw concordia omgetoverd in een feestzaal met een bühne voor de Raad van Elf en een troon voor Prins Carnaval. Het zag er allemaal prachtig uit zo met de leden van de Raad van Elf in hun fraaie kledij en Prins Ravel I (Red Saaltink) op zijn troon. De Bussummer Courant schreef er zelfs een stukje over.

___ Binnenkomsten Raad van Elf
Een standaard optreden met heel veel voorpret waren vroeger de binnenkomsten georganiseerd door leden van de Raad van Elf. De binnenkomsten waren over het algemeen afhankelijk van een carnavalskraker en werden op alle avonden gehouden direct na 23.11 uur. Na dit optreden verkleedde de Raad van Elf zich in het 2e tenue. Afgesproken binnenkomsten werden wel eens gewijzigd op het diner voorafgaand aan het carnaval, die nog vaak nog leuker waren dan de geplande. De vereniging bezocht ook de Naardense kroegen om het carnaval binnen de stad te promoten en ging naar het bejaardentehuis, gehandicapten, de trappenberg en het Reuma centrum.

Carnavalscourant
Als sinds het eerste seizoen geeft de vereniging een carnavalscourant uit. In de begintijd werd de krant gestencild met 2 stencilmachines, waarbij de bladeren werden uitgelegd, geniet en geteld. Er werden wijkindelingen gemaakt met aantallen, zodat de krant bij iedereen in de brievenbus terecht kwam. Het magazine is niet te vergelijken met hetgeen er in de begintijd werd uitgegeven. Het is een professionele glossy geworden met ruim 80 pagina’s. Tijdens het 22e jaar werd er een boek gemaakt. Een 2e boek verscheen in het kader van 33 jaar Vestingnarren en een 3e boek dankzij de inzet van Ron Out en Olav Westerink.

 

De vestingnar Jubileumboek 22 jaar Jubileumboek 33 jaar Jubileumboek 44 jaar

 

Carnavalsoptocht met sleuteloverdracht
De optocht is echter niet iets dat al sinds oprichting wordt gedaan. Het eerste seizoen werd er namelijk geen optocht georganiseerd, vanwege de afwachtende houding van de gemeente. Pas in het tweede seizoen vond de eerste carnavalsoptocht plaats. Vrijwel zonder publiek ging er een kleine stoet met 5 praalwagens en muziek van D.O.B. (Door Oefening Beter) door de stad. Hier en daar keken toch wat nieuwsgierige mensen achter een opzij geschoven stukje vitrage naar buiten. Tegenwoordig gaat dat heel anders. Duizenden mensen komen naar Naarden om de optocht en sleuteloverdracht mee te maken en ruim honderd vrijwilligers zijn maandenlang druk om hier plannen voor uit te werken.

 

De vereniging is beetje bij beetje groter en bekender geworden. Zo was in de begintijd de vaste kern niet zo groot als nu. De ledenkern waar je echt op bouwen kon was zo’n 111 personen. Tegenwoordig zijn het er ruim 600.

In het boek ‘CARNAVAL IN NEDERLAND & BELGIË’ uitgegeven door Spectrum in 1984 staat op pagina 136 vermeld:

NAARDEN: WALLEGAT: Tot de toonaangevers behoren in het Gooi zeer zeker “de Vestingnarren”, opgericht in 1966. Drie dagen in het jaar herdopen ze Naarden in Wallegat (vanwege de stadswallen). Wat begon met drie wagens, die samen een soort begrafenisstoet vormden, is uitgegroeid tot een respectabele optocht van enkele kilometers. En pal na die zaterdagse optocht is er thans een prima traditie: de Raad van Elf reinigt ‘s zondags het stadhuis, zó goed is de relatie met de gemeente intussen. Men wil de gemeente niet met de rommel laten zitten. Verder is het vast pandoer dat de Prins Ravel heet. De carnavalsvereniging “de Vestingnarren” telt zo’n 500 leden en zij houdt enkele weken voor het carnaval een schlager- en buuttereednercompetitie.

Bekendheid aan de carnaval in Naarden werd ook gegeven tijdens de stunt van Ravel XI (Jan Bogers). Hij behaalde de voorpagina van de telegraaf met zijn blauwe dinsdag stunt waarbij hij trouwde op de elfde van de elfde om 11.11 uur.

 

Eervolle onderscheidingen voor de vereniging en leden
Al meerdere leden van de vereniging zijn dankzij hun bijzondere inzet als lid in de orde van Oranje Nassau gedecoreerd. In januari 2010 heeft C.V. de Vestingnarren de Zilveren Legpenning van de Stad Naarden mogen ontvangen. Dit is de hoogste onderscheiding van de stad, welke de gemeenteraad toekent aan inwoners of organisaties die iets bijzonders voor Naarden betekenen. De Vestingnarren organiseert evenementen voor jong en oud, waaronder de jeugdavond, de gehandicaptenmiddag als het 66+ carnaval. Burgemeester Sylvester maakte tijdens haar 11 punten bekend dat ze deze hoogste onderscheiding aan CV de Vestingnarren wilde toekennen. Lees hier meer over de Zilveren Legpenning van de Stad.

 

Tot slot
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de Carnavalsvereniging ‘de Vestingnarren’. We zijn trots op geweldige groei die we hebben doorgemaakt zowel qua aantal leden, deelname aan de carnavalsoptocht, de carnavalscourant, diverse pronkzittingen als de bezettingsgraad van de evenementen. Op de vraag “Hoe komt het dat jullie zoveel leden hebben ten opzichte van andere carnavalsverenigingen in de regio?” heeft Rob Pronk een duidelijke verklaring: “Wij zijn een grote familie waar ouders met hun kinderen en kleinkinderen (3 generaties!) samen carnaval vieren en dat wordt dan op deze wijze doorgegeven aan de volgende generatie”. De vestingnarren heeft een grote groep vaste vrijwilligers met allerlei verschillende disciplines en dat maakt de vereniging heel sterk.