In januari 2010 hebben wij als zijnde vereniging C.V. de Vestingnarren de Zilveren Legpenning van de Stad Naarden mogen ontvangen. Als vereniging zetten we ons er al 44 jaar voor in om carnaval vieren in Naarden mogelijk te maken. Onze evenementen zijn er voor jong en oud. Zo hebben we een jeugdavond, is er een gehandicaptenmiddag, maar ook bij verzorgingshuis het Naarderheem en de Veste lopen we een polonaise. De optocht is altijd drukbezocht, waarna we de sleutel officieel in handen krijgen: het echte carnaval kan beginnen!

 

Dit jaar heeft de gemeenteraad Naarden besloten dat dit niet onopgemerkt voorbij kan gaan en wilde ze ons graag eren voor onze inzet. Het was dan ook een grote verassing toen burgemeester Sylvester tijdens haar 11 punten bekendmaakte dat ze deze hoogste onderscheiding aan ons wilde toekennen. Hier kunt u meer lezen over de Zilveren Legpenning van de Stad.

De Naardense carnavalsvereniging ‘De Vestingnarren’ hebben op 4 januari 2010 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden de Zilveren Legpennin van de Stad ontvangen. De gemeenteraad had daartoe op 16 december 2009 besloten in een niet-openbare zitting. De Zilveren Legpenning kan worden toegekend aan personen of organisaties die zich gedurende lange tijd op een uitmuntende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Naarden en haar inwoners. Wanneer de onderscheiding naar een organisatie gaat, dient er ook sprake te zijn van een jubileum. Dat is het geval, want in 2010 viert de carnavalsvereniging haar 44-jarig (vier keer elf! ) jubileum.

Burgemeester Sylvester lichtte tijdens de uitreiking toe waaraan de vereniging de stadspenning heeft verdiend. “De Vestingnarren is uitgegroeid tot een hechte organisatie, die mede het sociaal-culturele leven in Naarden kleur geeft. In de periode van 11 november tot carnaval worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden, de jeugd of voor specifieke groepen binnen de samenleving. Bijvoorbeeld voor gehandicapten of voor de bewoners van De Veste en Naarderheem. Vele vrijwilligers zetten zich voor de activiteiten in. De vereniging levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van het Naardense immateriële culturele erfgoed. En steeds slaagt zij erin om op ludieke wijze uiting te geven aan de gevoelens binnen de Naardense gemeenschap over lokale bestuurlijke kwesties. Het geheel van de activiteiten van de carnavalsvereniging De Vestingnarren op cultureel gebied voor de stad Naarden over een periode van 4 maal 11 jaar, is naar het oordeel van het college van B&W en de gemeenteraad van Naarden van dien aard, dat dit kan worden aangemerkt als een uitzonderlijke prestatie, waardoor de vereniging de Naardense gemeenschap aan zich heeft verplicht.”
De gehele tekst van de uitreiking door de burgemeester is terug te lezen op haar weblog www.burgemeesternaarden.nl. Daar vindt u ook haar nieuwjaarstoespraak.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitreiking door burgemeester Sylvester van de Zilveren Legpenning aan carnavalsvereniging De Vestingnarren, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden, op maandag 4 januari 2010.

Geachte Prins Ravel de 44e,

Staat u het mij toe om het woord tot u en uw gevolg te richten. Ook ik ga dat doen in een elftal punten.

Punt 1. Als eerste wil ik u, Prins Ravel de 44e, van harte welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden. Onder andere omstandigheden is dit huis voor u geen onbekende plek. Het welkom geldt natuurlijk ook voor de Raad van Elf .U bent trouwe een graag geziene gasten.

Punt 2. U heeft zojuist uw traditionele 11 punten ten gehore gebracht. Wat mij opvalt is dat u er steeds weer in slaagt om op ludieke wijze onderwerpen voor het voetlicht te brengen, die voor de Naardense burgerij van belang zijn.

Punt 3. Uw stellingen zijn op het eerste gehoor dit jaar redelijk mild van toon. Gelukkig, want vaak genoeg leidden deze elf stellingen voor de collegeleden tot onzekerheid of voor hen van de burgers tijdens het carnaval lof, scherts of hoon viel te verwachten. Het valt mee dit jaar !

Punt 4. Inderdaad, Naarden bestaat 60 keer 11 jaar. Een heugelijk feit waaraan aandacht mag worden besteed. Zeker in een jaar waarin door de Tweede en Eerste Kamer een beslissing wordt genomen over de toekomst van de stad. Een nu nog ongewisse toekomst die een vraag opwerpt: “Hoeveel stadssleutels zullen er volgend jaar nog te verdelen zijn?” Al zou het er maar één zijn, ik gun hem u, want als waarnemend burgemeester van Naarden onderschrijf ik uw leus van harte: “In Naardens oude Veste is carnaval het beste!” ALAAF !!!!!

Punt 5. Ik neem aan dat in de carnavalsvereniging een luid gejuich opging, toen vanuit Den Haag bekend werd op welke datum Naarden vermoedelijk zal opgaan in een nieuwe gemeente: namelijk op 1 januari 2011!

Punt 6. Voor de toekomst van Naarden is 2010 een beslissend jaar. Maar ook voor de carnavalsvereniging De Vestingnarren is 2010 heel bijzonder. De vereniging is immers opgericht op 11 november 1966. In het jaar 2010 is dus sprake van het 44-jarig bestaan. Dat is een veelvoud van het zottengetal, zodat er binnen de gebruiken en tradities van het carnaval sprake is van een jubileumjaar, waar terecht aandacht aan mag worden besteed.

Punt 7. Carnavalsvereniging De Vestingnarren is inmiddels uitgegroeid tot een hechte organisatie, die mede het sociaal-culturele leven in Naarden kleur geeft. In de periode van 11 november tot carnaval wordt het carnavalsfeest voorbereid en worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden, de jeugd of voor specifieke groepen binnen de samenleving. Bijvoorbeeld voor gehandicapten of voor de bewoners van De Veste en Naarderheem. Vele vrijwilligers zetten zich voor uw activiteiten in. U stipte dat in een van uw punten al aan.

Punt 8. Traditioneel opent het carnaval met een optocht, die inmiddels ruime belangstelling trekt vanuit de regio, en wordt Naarden omgedoopt tot Wallengat. Jaarlijks staat de stad drie dagen lang in het teken van het carnavalsfeest. Zowel tijdens dit grootschalig evenement als bij andere activiteiten van de vereniging is sprake van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Om hoeveel inwoners het dan gaat is moeilijk aan te geven. Velen, misschien wel meer dan 11 x 500 inwoners !

Punt 9. Carnaval is een traditie. Het maakt onderdeel uit van het immaterieel cultureel erfgoed. Dat mag blijken uit het feit dat enkele carnavalsfeesten in de wereld zijn geplaatst op de ‘Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid” van UNESCO. Het Naardense carnaval als feest in een kleine stad ‘boven de rivieren’ staat nog niet op deze lijst. Maar dat betekent niet dat de activiteiten van de Carnavalsvereniging De Vestingnarren geen belangrijke bijdrage zouden leveren aan het in stand houden van het Naardense immateriële culturele erfgoed. Integendeel, en ik hoop dat dat ook in de toekomst zo zal blijven.

Punt 10. Het geheel van de activiteiten van de carnavalsvereniging De Vestingnarren op cultureel gebied voor de stad Naarden over een periode van 4 maal 11 jaar is naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders èn de gemeenteraad van Naarden van dien aard, dat dit kan worden aangemerkt als een uitzonderlijke prestatie, waardoor de vereniging de Naardense gemeenschap aan zich heeft verplicht.

En dan kom ik nu toe aan mijn elfde punt, dat natuurlijk het hoogtepunt is:

Het doet mij op grond van de tien genoemde punten bijzonder veel plezier om u, wellicht tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie die het stadsbestuur van Naarden organiseert, mee te kunnen delen dat de gemeenteraad tijdens een op 16 december 2009 gehouden besloten vergadering het besluit heeft genomen om aan de Carnavalsvereniging De Vestingnarren als blijk van grote waardering en erkentelijkheid de Zilveren Legpenning van de stad Naarden toe te kennen.

Met het uitspreken van de felicitaties mag ik u, Prins Ravel de 44e, de Zilveren Legpenning voor de Carnavalsvereniging De Vestingnarren en het daarbij behorende ingelijste raadsbesluit overhandigen.

Ik vertrouw er van harte op dat alle bestuurders en vrijwilligers zich ook in de toekomst zullen blijven inzetten voor dit voor Naarden belangrijke evenement.